Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 14. december 2016 KL: 19:00 – Vandtårnet 6 sal
Dagsorden.

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
4: Indkomne forslag
5: Valg af bestyrelse og revisorer
På valg
formand – genopstiller ikke
3 menige medlemmer, som ikke genopstiller
2 suppleanter
Revisor
6: Eventuelt