Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

Generalforsamling Amager Demons 2014
Afholdes tirsdag den 25. november 2014, kl. 19.00 på 6. sal i Vandtårnet på løjegårdsvej.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab for 2014 (november 2013-oktober 2014)
5. Godkendelse af budget for 2015 (november 2014-oktober 2015)
6. Valg til bestyrelsen, på valg:
– Næstformand Jacob Weber – genopstiller (2-år)
– Kasserer Steffen Hansen – genopstiller ikke (2-år)
– Menigt medlem Sina Parsa – flyttet til Fyn (1-år)
– Suppleret menigt medlem Jakob Brinkløv – genopstiller ikke (1-år)
– Suppleant Hjalte Nexmann – genopstiller ikke (1-år)
– Suppleant Rasmus Kofoed – genopstiller ikke (1-år)
Kandidaturer skal være bestyrelsens i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen.
7. Hånden Fuld – 2020
8. Cheerleading
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
Kandidaturer og forslag, skal indsendes til bestyrelsen@amagerdemons.dk senest tirsdag den 18. november.