Revideret dagsorden, til generalforsamling 25/11-14

Da der er kommet flere forslag til vedtægtsændringer, som påvirker valgprocessen til bestyrelsesposterne, har vi valgt at revidere dagsordenen. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent. 3 Formandens beretning 4. Godkendelse af regnskab 2014 (lagt ud på de lukkede grupper 17/11-14) 5. Godkendelse af budget 2015 (lagt ud på de lukkede grupper 17/11-14) 6. Vedtægtsændringer: 6a – §9 stk. 1 ændres til bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelser Eller bestyrelsen består af 5-7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelser. 6b – §9 stk. 2 ændres til bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen, en til to suppleanter, med angivelse af deres rækkefølge. 6c – §9 stk. 3 ændres til bestyrelsen konstituerer sig selv, med en formand, næstformand og kasserer 6d – §9 stk. 4 ændres til såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratrædelse fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling 6e – §9 stk. 5 ændres til Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer, inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslaget. 1.Bestyrelsesmøde afholdes 1 gang om måneden. Hvis formanden finder det fornødent, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det, kan det holdes oftere. Dagsorden skal angives. 2. Senest 21 dage efter hvert bestyrelsesmøde, skal referatet offentliggøres. 3. Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer af foreningen...

Amager Demons søger Cheerleader-trænere

Amager Demons planlægger at udvide vores aktiviteter, med en cheerleading afdeling, vi søger derfor trænere til både PeeWee (8-11 årige), Junior (12-15 årige) og Senior (16 år og op). Du er måske selv cheerleader idag, og har ønsket om at være med til at bygge en ny klub op, inden for cheerleading. Eller du er måske danser idag, og finder cheerleading interessant. Du behøver ikke at være cheerleadertræner idag, Demons sørger for at du kommer på de rette kurser, og uddannelse. Der vil være trænergodtgørelse og fordele inkluderet, som står mål med opgavernes størrelse. Som udgangspunkt søger vi en træner og en assistent, pr. hold. Ansøgninger og yderligere spørgsmål, kan sendes til cheer@amagerdemons.dk Ansøgningsfrist 1. oktober, tiltrædelse 1....

Amager Demons søger ungdomstrænere

Vi søger trænere, som har mod på at coache amerikansk fodbold, til unge mellem 8 og 18 år. Har du interesse for ungdomsidræt, eller stor interesse fra amerikansk fodbold, du er måske selv spiller i dag, og har lysten til at lære fra dig, så er det måske dig, vi søger. Vi sørger for grundig instruktion, og hjælper dig til at udvikle dine evner som træner. Ansøgninger og spørgsmål kan sendes på football@amagerdemons.dk Med venlig hilsen Amager Demons...

Amager Demons søger ny HC til 2015

Amager Demons søger ny HC til 2015 (opstart november/december 2014), da vores nuværende headcoach, grundet familieforøgelse, ikke længere har tiden til at være headcoach. Vi søger en ny stærk leder, til at lede holdet videre i Nationalligaen. Amager Demons nationalligahold er en af ligaens yngste trupper og med en gennemsnitsalder på 24 år, er der fremtid i holdet. Holdet har også siden oprykningen, tilbage i 2010, år for år forbedret deres position i ligaen. Derfor søger vi nu en headcoach, som har ambitionen og modet til at holdet kan tage næste skridt, og komme op blandt de 4 bedste hold. Ansøgningsfrist 1. september Ønsker du mere information så kontakt bestyrelsen på Football@amagerdemons.dk...