Cheerleading opstart.

Tirsdag den 6. januar, starter Amager Demons Cheerleading afdeling op, med træning. 3 erfarne cheerleadere, Frederikke, Mathilde og Josephine, står klar til at træne alle interesserede, mellem 5 og 15 år. Det foregår i Tårnby skoles gymnastiksal, fra 18-19 er det de 4 til 8-årige, og fra 19-20 er det de 9-årige til 15 årige. Amager Demons næstformand, Jacob Weber, vil være tilstede under hele første træning, og står klar til spørgsmål fra både udøvere og forældre. Er du 16 år eller ældre, og kunne du godt tænke dig, at dyrke cheerleading på Amager, så skriv til cheer@amagerdemons.dk, ligeså snart vi har nok interesserede, har vi træner mv. klar til det. Eventuelle spørgsmål, kan sendes til...

Revideret dagsorden, til generalforsamling 25/11-14

Da der er kommet flere forslag til vedtægtsændringer, som påvirker valgprocessen til bestyrelsesposterne, har vi valgt at revidere dagsordenen. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent. 3 Formandens beretning 4. Godkendelse af regnskab 2014 (lagt ud på de lukkede grupper 17/11-14) 5. Godkendelse af budget 2015 (lagt ud på de lukkede grupper 17/11-14) 6. Vedtægtsændringer: 6a – §9 stk. 1 ændres til bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelser Eller bestyrelsen består af 5-7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelser. 6b – §9 stk. 2 ændres til bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen, en til to suppleanter, med angivelse af deres rækkefølge. 6c – §9 stk. 3 ændres til bestyrelsen konstituerer sig selv, med en formand, næstformand og kasserer 6d – §9 stk. 4 ændres til såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratrædelse fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling 6e – §9 stk. 5 ændres til Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer, inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme udslaget. 1.Bestyrelsesmøde afholdes 1 gang om måneden. Hvis formanden finder det fornødent, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det, kan det holdes oftere. Dagsorden skal angives. 2. Senest 21 dage efter hvert bestyrelsesmøde, skal referatet offentliggøres. 3. Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer af foreningen...

Opgradering af juniorafdelingen

Efter en turbulent tid, med et meget svingende tilbud, til de yngre medlemmer, har vi nu fået stabiliseret vores ungdomsafdeling, hvilket også har betydet, at vi har opgraderet trænerstaben omkring holdene. Der kommer til at være 2-3 coaches per hold. U16 bliver ledt an af HC Jakob Brinkløv, som efter sin tilbagekomst fra England, i den grad har skabt fornyet energi, på alle juniorhold. Han bliver flankeret af Henry Miller, som har fungeret som U16/U19- træner, de sidste 2 år, samt at være spillende positionstræner på NL-holdet. Hans funktion bliver som defensiv koordinator. De bliver assisteret af Thomas ”Bubba” Knudsen, som de seneste par år har fungeret som U16-træner i Towers. Han har været i dansk football siden 1988 og har spillet 22 sæsoner på O-line, D-line og Linebacker (Sønderborg Patriots, Herning Hawks, Århus Tigers, Tomahawks, Towers). Bubba var også 3 år tilknyttet som ekspert, på TV3´s dækning af NFL. Hans store viden og erfaring vil være med til at udvikle juniorholdets linjemænd. U14 bliver ledt an af Kat Kaliszczuk, Kat har de seneste år fungeret som headcoach for Copenhagen Towers U12, hvor hun blandt andet også har gennemført DAFFs niveau 1 uddannelse, og været med til ungdomskonference i Sverige, som repræsentant for forbundet. Hun har selv fortid som spiller, og har faktisk vundet JuniorBowl, med Herlev, for nogle år siden. Hun bliver flankeret af Frederik Normann, som har været i klubben siden han var 11, med et enkelt stop i Herlev og et smut på high school i USA, hans forståelse og især passion for spillet, vil helt sikkert være en gevinst. Frederik vil også hjælpe receiverne på...

Amager Demons helt på egne ben igen.

Efter 2 år, med et succesfuldt samarbejde med Tomahawks på junior, og et år med Slagelse på breddeholdet, har bestyrelsen besluttet, at det var på tide at stå på egne ben igen. Beslutningen har bestemt ikke været nem, da samarbejdet med Tomahawks, rent sportsligt, har været en stor succes, med en finale plads i U19DS i 2013, og en tur i semifinalen i 2014. Men samtidigt har det været mere end svært, at tiltrække nye U19-spillere, da træningen lå i Valby. Efter halvanden års samarbejde på U16, flyttede klubben aktiviteten og træningen tilbage på Amager, i august i år, og efter det, er holdet vokset til det 3-dobbelte. Noget klubben håber at kunne gentage på U19. De seneste par år, har klubbens breddehold, haft en meget selvstændig tilværelse i klubben, og i 2013 var truppen så tynd, at holdet desværre måtte melde afbud til en kamp, og var stærkt afhængige af spillere fra eliteholdet, til at gennemføre flere kampe. Derfor valgte klubben i foråret 2014, at indgå et holdfællesskab, med Slagelse Wolfpack. Et samarbejde, som ikke var den store sportslige succes, men på det kammeratlige plan, var en rigtig stor succes. Sålænge klubben ikke har et U19-hold, er klubben afhængig af et udviklingshold, til de nye spillere, som ikke er helt klar til at spille på højeste niveau herhjemme. Ifølge forbundets regler, kan kun 2. og 3. års U19-spillere, spille seniorkampe uden dispensation, første års U19 skal bruge en dispensation, her vil deres fysiske størrelse og erfaring inden for sporten, afgøre om der bliver søgt dispensation til senior eller U!6-holdet, for hvert enkelt medlem. Derfor er klubbens beslutning, for...

Generalforsamling 2014

Generalforsamling Amager Demons 2014 Afholdes tirsdag den 25. november 2014, kl. 19.00 på 6. sal i Vandtårnet på løjegårdsvej. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Godkendelse af regnskab for 2014 (november 2013-oktober 2014) 5. Godkendelse af budget for 2015 (november 2014-oktober 2015) 6. Valg til bestyrelsen, på valg: – Næstformand Jacob Weber – genopstiller (2-år) – Kasserer Steffen Hansen – genopstiller ikke (2-år) – Menigt medlem Sina Parsa – flyttet til Fyn (1-år) – Suppleret menigt medlem Jakob Brinkløv – genopstiller ikke (1-år) – Suppleant Hjalte Nexmann – genopstiller ikke (1-år) – Suppleant Rasmus Kofoed – genopstiller ikke (1-år) Kandidaturer skal være bestyrelsens i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen. 7. Hånden Fuld – 2020 8. Cheerleading 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt Kandidaturer og forslag, skal indsendes til bestyrelsen@amagerdemons.dk senest tirsdag den 18....